Firma AWAX Sp.z oo organizuje szkolenia dla operatorów (właścicieli urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych) w zakresie obowiązków związanych z prowadzeniem obowiązkowych wpisów w Centralnym Rejestrze Operatorów.
 
PROGRAM SZKOLENIA DLA OPERATORÓW CRO
Szkolenie modułowe: teoria z elementami zajęć praktycznych
Moduł I ; wiedza ogólna
- panel poznawczy: Protokół z Kioto, Rozporządzenie wykonawcze (WE) 517/2014, regulacje
ustawowe[ ustawa z dnia 15 maja 2015r / nowelizacja z dnia 17 lipca 2017r :
„ o substancjach zubożających warstwę ozonowa i niektórych gazach
cieplarnianych” ]
- panel edukacyjny: Podstawa prawna funkcjonowanie Rejestru, w tym:
• – sposób gromadzenia danych w CRO,
• – sposób udostępniania danych w CRO,
• – sposób zabezpieczania danych w CRO,
• – wzór formularza rejestracyjnego,
• – rola , zadania : administratora ,operatora , osoby kontaktowej.
- panel instruktażowy:
• – obowiązek rejestracji w CRO [kto , kiedy dlaczego] w jakim terminie,
• – instrukcja użytkownika CRO (omówienie),
• – odpowiedzialność operatora – kary administracyjne,
- panel instruktażowo- dokumentacyjny:
• – wzory dokumentów, zakres stosowania, sposób wykorzystywania, archiwizacja.
Moduł II
- audyt* (dla zainteresowanych ) z wykorzystaniem dostępu do bazy danych operatora.
KOSZT SZKOLENIA:
Szkolenie jednodniowe (ok.6 godzin) / koszt jednostkowy ……………………..1 400,00 zł netto
Audyt (na miejscu) ; z wykorzystaniem dostępu do bazy danych operatora (klienta)
– wyrywkowa kontrola kart urządzeń …………………………………………………. 600,00 zł netto
Audyt w siedzibie operatora na podstawie danych udostępnionych / – cena do uzgodnienia.
(*) operator musi pisemnie wyrazić zgodę na dostęp do jego bazy danych w CRO
Kontakt: „Awax” Sp. z o.o. tel. 606878124 lub e-mail: awax.klima@poczta.fm

 

Szkolenie CRO

25 listopada 2020

Szkolenia

Chłodnictwo

Klimatyzacja

© 2021. awax.net.pl |  k-projekty.pl

AWAX Sp. z o.o.

Chłodnictwo klimatyzacje

tel. 94 374 18 53

Kom. 606 878 124

e-mail: awax.klima@poczta.fm

ul. Koszalińska 85, 78-400 Szczecinek