tel. 94 374 18 53

Kom. 606 878 124

e-mail: awax.klima@poczta.fm

ul. Koszalińska 85, 78-400 Szczecinek

AWAX Sp. z o.o.

Chłodnictwo klimatyzacje

© 2021. awax.net.pl |  k-projekty.pl

Chłodnictwo

Klimatyzacja

Szkolenia

25 listopada 2020

PRAKTYCZNE-KLIMATYZACJA

SZKOLENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU MONTAŻU / SERWISU KLIMATYZATORÓW TYPU SPLIT

 

Rabat 10% dla osób,które uczestniczyły w szkoleniach F-gazy w firmie AWAX.

 

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia LUTOWANIE TWARDE METODĄ 912 zgodnie z §27 Rozporządzenia MG z dn. 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).

 

1. ORGANIZATOR : „AWAX” Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek, ul. Koszalińska 85 NIP: 673 176 50 39 Nr wpisu :

RIS 2.32/00123/2016 UDT FGAZ-S/27/0005/16

 

2. Termin szkolenia ustalany indywidualnie po zgłoszeniu minimum 2 osób

 

Najbliższy termin szkolenia 17-18 kwiecień 2024 r.

Rozpoczęcie szkolenia godz. 9.00

             

 

3. Warunki uczestnictwa: • zgłoszenie pisemne, • wpłata opłaty 1 800,00 zł (netto) plus podatek VAT 23% na konto: Bank PKO  70195000012006043069460002, (do 3 dni przed terminem szkolenia)* * – organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników, • ukończone 18 lat (pełnoletniość).

UWAGA . W przypadku szkoleń dla jednej osoby  zarówno cena jak i termin szkolenia ustalane są  indywidualnie. ! 

 

4. Szkolenie odbędzie się w obiektach „Awax” Sp. z o.o. w Szczecinku.

 

5. Kursant po zakończeniu szkolenia otrzyma „Branżowy Certyfikat „ ukończenia szkolenia wydany prze Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji.

 

6. Organizator szkolenia zapewnia: – materiały szkoleniowe i eksploatacyjne , – bar kawowy w trakcie trwania szkolenia oraz obiad w każdym dniu szkolenia.

 

Uwaga: noclegi i pozostałe wyżywienie kursant zapewnia sobie we własnym zakresie [ możemy pomóc w organizacji !].

 

7. Program szkolenia:

 

A . ZAJĘCIA TEORETYCZNE [3 godz.]

1. Czynniki chłodnicze 1.1 Właściwości i podział czynników 1.2 Schemat klasyfikacyjny i terminologiczny naturalnych i syntetycznych czynników chłodniczych 1.3 Właściwości fizyczne niektórych czynników chłodniczych 1.4 Zastosowanie czynników chłodniczych

 

B. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE [13 godz.] – z elementami teorii

1. Elementy instalacji klimatyzacyjnych, zasady dobrego montażu, odzysk czynnika chłodniczego 1.1 Montaż instalacji klimatyzacyjnej, 1.1.1 Ogólne zasady montażu, 1.1.2 Montaż skraplaczy, parowników i przewodów rurowych, 1.1.3 Test szczelności, 1.1.4 Suszenie instalacji, 1.1.5 Napełnienie czynnikiem, 1.1.6 Dodawanie oleju, 1.2 Uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego- typowe niedomagania urządzeń Klimatyzacyjnych, 1.3 Urządzenia do odzysku czynnika chłodniczego, 1.4 Omówienie i diagnoza błędów klimatyzatorów ( Lennox; Gree; Midea; Inwertor; Samsung; LG ), 1.5 Dobór odpowiedniego klimatyzatora do pomieszczenia.

 

2. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANE PRZY SERWISIE URZĄDZEŃ:

 

- wykonanie próby ciśnieniowej, – zastosowanie pompy próżniowej, stacji odzysku, pompy próżniowej, wagi pomiarowej, – kontrola szczelności wg. (WE) nr 1516/2007 wybór metody a) bezpośredniej, b) pośredniej, – podłączanie i odłączanie manometrów pomiarowych i przewodów przy minimalnym poziomie emisji, – opróżnianie i napełnianie butli z czynnikiem chłodniczym w fazie ciekłej lub gazowej, – zastosowanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego ( wybór metody odzysku), – uruchomienie i wyłączenie poszczególnych komponentów instalacji, sporządzenie raportu o ich stanie , – dokonanie oceny poprawności działania, wprowadzenie danych do dokumentacji (karty: ewidencja czynności wykonywanych przez certyfikowany personel , karta w CRO) urządzenia, – montaż jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej, – symulacja awarii urządzenia, – lutowanie twarde, – połączenia rozłączne.

 

Firma „Awax” Sp. z o.o. w Szczecinku ma wieloletnia praktykę (działamy w branży od 1985 r.) w realizacji montaży, napraw i konserwacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz prowadzeniu szkoleń. Wiedza i umiejętności wykładowców to suma doświadczenia z własnych realizacji firmy oraz prowadzonych od lat szkoleń. Zakres szkolenia i sposób jego prowadzenia opieramy na własny doświadczeniach praktycznych i wiedzy nabytej w procesie nauczania (szkolenia) już ponad tysiąca kursantów. Obecna inicjatywa jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu szkolenie zgłaszane przez wielu uczestników szkoleń f- gazowych.

 

kontakt tel. 94 3741853, kom. 606 878 124 , awax.klima@poczta.fm

Prezes Zarządu Spółki (-) Władysław Urbański