tel. 94 374 18 53

Kom. 606 878 124

e-mail: awax.klima@poczta.fm

ul. Koszalińska 85, 78-400 Szczecinek

AWAX Sp. z o.o.

Chłodnictwo klimatyzacje

© 2021. awax.net.pl |  k-projekty.pl

Chłodnictwo

Klimatyzacja

Szkolenia

25 listopada 2020

Szkolenie efektywność energetyczna

OCENA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KLIMATYZACJI

 

Firma Awax sp.z o.o. wspólnie z Krajowym Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji zaprasza na szkolenie w zakresie oceny efektywności energetycznej agregatów chłodniczych w systemach klimatyzacji o wydajności powyżej 12 KW.

 

Zgodnie z Ustawą energetyczną ocena efektywności energetycznej zainstalowanych w budynku urządzeń chłodniczych w klimatyzacji powyżej 12 KW winna być wykonywania nie rzadziej niż raz na 5 lat. Protokół z badania umieszczony zostaje w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynku na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 

Kontroli systemu systemu klimatyzacji w budynku może dokonywać osoba, która jest wpisana do właściwego wykazu w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Warunkiem wpisu jest złożenie wniosku przez osobę, która posiada:

  • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub;
  • kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

 

Szkolenie organizowane przez firmę Awax obejmuje teoretyczne oraz praktyczne zagadnienia pozwalające na samodzielne wykonanie pomiarów oraz ich opracowanie i sporządzenie wymaganego protokołu.

 

Miejsce szkolenia:

Szczecinek ul.Koszalińska 85

Termin szkolenia . Najbliższy termin -07 marzec 2024 r.

Kolejne terminy ustalane indywidualnie.

 

Koszt szkolenia

1450 zł netto plus 23% VAT

Wpłaty dokonywać na rachunek awax sp.z o.o.

70 1950 0001 2006 0430 6946 0002

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na awax.klima@poczta.fm

Przed zgłoszeniem proszę o kontakt na tel .94 3741853 lub kom.606 878 124