tel. 94 374 18 53

Kom. 606 878 124

e-mail: awax.klima@poczta.fm

ul. Koszalińska 85, 78-400 Szczecinek

AWAX Sp. z o.o.

Chłodnictwo klimatyzacje

© 2021. awax.net.pl |  k-projekty.pl

Chłodnictwo

Klimatyzacja

Szkolenia

25 listopada 2020

Szkolenie Auto klimatyzacja

Rejestr zaświadczeń

KLIKNIJ TUTAJ

Najbliższy termin szkolenia 

w zakresie odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych . 

Koszt szkolenia 690 zł. netto tj. 848,7 zł. brutto

Koszt wydania duplikatu 100 zł. netto tj. 123 zł. brutto

Terminy szkoleń uzgadniane indywidualnie.

 

 

 

Firma AWAX Sp.z o.o. wraz z Krajowym Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji przyjmuje zgłoszenia na szkolenie i egzamin FGAZy kategorii I dla osób serwisujących klimatyzację w pojazdach nie zaliczanych do grupy N1 i M1.Wymóg posiadania powyższego certyfikatu wynika z najnowszej interpretacji przepisów Ustawy o fluorowanych gazach cieplarnianych.

 

Poniżej interpretacja UDT.

 

„Odpowiadając na Państwa zapytanie informuję, że urządzenia klimatyzacyjne np. w tramwajach, zawierające fluorowane gazy cieplarniane należy zaliczyć do urządzeń ruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015r. poz. 881).

 

Ustawa nie określa wymagań w zakresie uprawnień do serwisowania i naprawy tych urządzeń, natomiast zgodnie z art. 11 ww. ustawy do urządzeń ruchomych stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, dotyczący czynności odzysku fluorowanych gazów.

 

Wskazany w ww. ustawie art.4 rozporządzenia 842/2006 określa wymagania dotyczące kwalifikacji osób wykonujących czynności odzysku, wyraźnie je rozgraniczając w stosunku do urządzeń stacjonarnych i ruchomych. Wymienione rozporządzenie zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. które doprecyzowuje wymagania w tym zakresie.

 

W art. 8 rozporządzenia 517/2014, dotyczącym czynności odzysku jednoznacznie określono, że odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych za stacjonarnych urządzeń wymienionych w rozporządzeniu, czyli stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych, stacjonarnych urządzeń chłodniczych, stacjonarnych pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni prowadzony był przez osoby posiadające certyfikat dla personelu. Natomiast odzysk z urządzeń niewymienionych w rozporządzeniu oraz z urządzeń ruchomych powinien być dokonywany przez odpowiednio wykwalifikowane osoby fizyczne. Przepisy polskiego prawa nie określają odrębnie rodzaju kwalifikacji w tym zakresie.

 

Z otrzymanej prze UDT opinii Ministerstwa Środowiska, pismem znak: DOP-II.022.15.2016.AT z dnia 27.07.2016r. , w sprawie wymaganych kwalifikacji w tym zakresie wynika, że w przypadku osób wykonujących czynności odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych z ruchomych urządzeń innych niż w niektórych pojazdach silnikowych w rozumieniu ww. ustawy wymagane jest posiadanie certyfikatu personalnego w zakresie odzysku.

 

Odnośnie certyfikatu dla przedsiębiorców informujemy, że nie jest on wymagany w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie serwisowania i napraw urządzeń klimatyzacyjnych ruchomych.

 

 

Z poważaniem,

Krzysztof Rudziewicz

 

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Departament Koordynacji i Inspekcji

ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa

 

więcej informacji na awax.klima@poczta.fm oraz kom. 606 878 124

Terminy szkoleń i egzaminów na certyfikat personalny F-Gazy znajdują się w zakładce F-GAZY -SZKOLENIA