tel. 94 374 18 53

Kom. 606 878 124

e-mail: awax.klima@poczta.fm

ul. Koszalińska 85, 78-400 Szczecinek

AWAX Sp. z o.o.

Chłodnictwo klimatyzacje

© 2021. awax.net.pl |  k-projekty.pl

Chłodnictwo

Klimatyzacja

Aktualności

22 kwietnia 2022

Co to jest F-gazy?

Skrót F-gazy oznacza fluorowane gazy cieplarniane. Są to substancje chemiczne cechujące się wysokim potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) i zawierające w swojej cząstce fluor. Kiedyś, najczęściej wykorzystywanym czynnikiem chłodzącym był freon. Emisja tego gazu powoduje jednak znaczące ubytki w warstwie ozonowej, dlatego zdecydowano się stopniowo odchodzić od freonu na rzecz f-gazów.

 

Urządzenia wykorzystujące f-gaz

 

F-gazy pełnią rolę czynników chłodzących w:

  • chłodniach transportowych

  • pompach ciepła

  • klimatyzatorach

  • ruchomych urządzeniach klimatyzacyjnych

Dodatkowo F-gaz wykorzystywany jest na przykład w gaśnicach i stacjonarnych systemach ochrony przeciwpożarowej oraz rozdzielnicach elektrycznych.

 

F-gaz a pompy ciepła

 

W myśl ustawy f-gazowej z 15 maja 2015 roku wszystkie osoby pracujące z f-gazami muszą posiadać stosowny certyfikat. Ponadto w ramach ustawy pompy ciepła podzielono na dwie grupy:

  • Pompy ciepła hermetyczne zamknięte – urządzenia muszące spełniać szereg norm konstrukcyjnych. Element chłodniczy musi być w nich fabrycznie zabezpieczony spawem lub inną techniką instalacyjną, która ogranicza emisję wykorzystywanego czynnika chłodzącego. Przykładem pompy hermetycznej jest pompa powietrzna typu monoblok.

  • Pompy ciepła niehermetycznie zamknięte – urządzenia wymagające wykonania dodatkowych połączeń układu chłodniczego w trakcie instalacji. W praktyce są to wszystkie pompy ciepła oprócz monobloków. Monter realizujący montaż takiego urządzenia musi posiadać certyfikat uprawniający do pracy z f-gazami.
     

Certyfikat można uzyskać w akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego centrum szkoleniowym – jednym z nich jest firma AWAX.

 

Obowiązek rejestracji pompy ciepła

 

Obowiązek rejestracji pomp ciepła wynika z ustawy f-gazowej i dotyczy pomp ciepła hermetycznie zamkniętych zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 i niehermetycznie zamkniętych zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2. Właściciel takiej pompy ciepła ma obowiązek jej zarejestrowania w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) w terminie maksymalnie 15 dni od uruchomienia (pompy ciepła split) lub dostarczenia (pompy ciepła monoblok).