Firma AWAX Sp. z o.o. prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów na uzyskanie certyfikatu personalnego dla osób zajmujących się serwisem urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz autoklimatyzacji pojazdów.

 

Uczestnikom szkolenia bezpłatnie udostępniamy opracowane procedury prowadzenia działalności gospodarczej wymagane przez UDT przy ubieganiu się o certyfikat przedsiębiorcy. 

 

Szkolenia prowadzone są w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 6 oraz w Szczecinku ul. Koszalińska 85

 

Certyfikaty personelu wymagane są zgodnie z „USTAWĄ z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych”: 

 

PROMOCJA

Koszt szkolenia 1000 zł, egzamin 400 zł. Łącznie 1400 zł. netto tj . 1722 zł. brutto -dotyczy certyfikatu kategorii I obejmującej wszystkie pozostałe. 
Koszt egzaminu dotyczy jedynie osób biorących udział w szkoleniu. 

 

Najbliższe terminy szkoleń w Grodzisku Mazowieckim:

Miejsce szkolenia ul. Żwirki i Wigury 6 

 

07-08 luty 2022 r.
Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00 

 

Najbliższe terminy szkoleń w Szczecinku

Miejsce szkolenia ul. Koszalińska 85

 

10-11  luty 2022 r.

Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

 

Pobierz

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

 

Przed zgłoszeniem na wybrany termin prosimy o kontakt na 94 374 18 53 lub kom.606878124 celem potwierdzenia wolnych miejsc.

 

W drugim dniu po zakończeniu szkolenia przeprowadzany jest  przez Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji egzamin.

Kontakt kom. 606 878 124

 

Wpłaty za szkolenie i egzamin należy dokonać na rachunek AWAX sp. z o.o.

Nr rach. : 70 1950 0001 2006 0430 6946 0002

Po otrzymaniu wpłaty wystawiamy F VAT

 

Kartę zgłoszenia po wypełnieniu oraz dane do faktury VAT należy przesłać na  awax.klima@poczta.fm

 

CERTYFIKAT PERSONALNY F-GAZY Szkolenie-Egzamin

20 kwietnia 2021

Szkolenia

Chłodnictwo

Klimatyzacja

© 2021. awax.net.pl |  k-projekty.pl

AWAX Sp. z o.o.

Chłodnictwo klimatyzacje

tel. 94 374 18 53

Kom. 606 878 124

e-mail: awax.klima@poczta.fm

ul. Koszalińska 85, 78-400 Szczecinek