Klimatyzacja samochodowa

Dlaczego układ klimatyzacji musi być serwisowany ?

 • ponieważ nawet ze szczelnego układu w naturalny sposób ubywa rocznie od 10-15 % czynnika chłodniczego,
 • ponieważ należy w ten sposób zagwarantować odpowiednie smarowanie kompresora (sprężarki),
 • ponieważ wilgoć w układzie może spowodować poważne uszkodzenia.

W ciągu jednego roku poprzez przewody i złącza układu ubywa od 10 do 15% czynnika. Oznacza to, że w sposób znaczący może spaść zdolność do schładzania wnętrza samochodu. Czynnik chłodniczy krążący w układzie klimatyzacji jest także nośnikiem oleju smarującego sprężarkę. Jeśli w układzie jest za mało czynnika do sprężarki dociera zbyt mało oleju. Może to doprowadzić do zatarcia sprężarki – w konsekwencji do konieczności jej wymiany.

Niedobór czynnika chłodzącego powoduje dodatkowe zużycie paliwa, ponieważ sprężarka musi pracować częściej i dłużej, żeby odpowiednio ochłodzić wnętrze. Ponadto czynnik chłodniczy i niektóre oleje absorbują wilgoć z otoczenia przez materiał, z którego wykonane są elastyczne przewody połączeniowe. Część wilgoci zatrzymuje i odfiltrowuje filtr osuszacz, ale jego możliwości saturacji wyczerpują się po 2-3 latach. Brak regularnej wymiany filtra, wysoka zawartość wody doprowadzić może do korozji elementów układu. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest przyspieszone zużycie i częste mechaniczne uszkodzenie podzespołów. Zawilgocony czynnik chłodniczy może spowodować ponadto zalodzenie zaworu rozprężnego, blokowanie działania klimatyzacji a w konsekwencji może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia skraplacza czy sprężarki.

Regularna wymiana filtra – osuszacza pozwoli uniknąć wysokich kosztów napraw.

Dlaczego corocznie należy przeprowadzić dezynfekcje przewodów nawiewu powietrza i parownika oraz dokonać okresowej wymiany filtra kabinowego?

 • ponieważ w układzie klimatyzacji rozwijają się grzyby, bakterie i roztocza,
 • ponieważ zabrudzony filtr kabinowy ogranicza lub w skrajnym przypadku zablokuje dopływ powietrza.

Parownik jest zamontowany pod deska rozdzielczą i zintegrowany z systemem wentylacji wnętrza pojazdu. Osadzająca się na jego powierzchni wilgoć ze schładzanego powietrza i brak światła stanowią idealne warunki do rozwoju bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów. Docierają one do parownika wraz z kurzem z zasysanego powietrza i osadzają na blaszkach radiatora parownika, skąd poprzez system wentylacji docierają do kabiny. U wielu ludzi grzyby i drobnoustroje powodują kichanie, łzawienie, kaszel lub inne dokuczliwe reakcje alergiczne. Gnijące w wilgoci mikroorganizmy wywołują niemiłą, stęchła woń.

Regularna wymiana filtra kabinowego jest niezbędna z uwagi na fakt osadzania na jego warstwie filtracyjnej zanieczyszczeń. Filtr kabinowy wykonany z materiału włóknistego o odpowiednio dobranej przepustowości powietrza musi w ciągu godziny zapewnić przepływ do 300 m3 powietrza i dlatego już po ok. 15 tyś km przebiegu filtr osiąga „punkt saturacyjny”, czyli zmniejszenie przepustowości o 75% w stosunku do nowego wkładu. Konsekwencja jest zablokowany dopływ powietrza z zewnątrz do kabiny pojazdu, ogromne przeciążenie silnika dmuchawy, a skrajnych przypadkach jego uszkodzenie. Zanieczyszczony filtr kabinowy to zaparowane szyby we wnętrzu pojazdui dodatkowo może być przyczyną przykrego zapachu w kabinie.

Dlaczego tylko dobrze konserwowane instalacje zapewniają korzyści pod względem bezpieczeństwa ?

 • ponieważ „komfort cieplny” wpływa na:
  • zdolność koncentracji,
  • szybkość zmęczenia przy upałach,
  • wydłużenie czasu reakcji.

Badania naukowe dowodzą, że wraz ze wzrostem temperatury obniża się zdolność koncentracji, a organizm ludzki szybciej się męczy. Jednocześnie wydłuża się czas reakcji. To z kolei podnosi ryzyko wypadku. Klimatyzacja w samochodzie schładza wnętrze do przyjemnej temperatury, osuszając jednocześnie powietrze. Dzięki temu szybkość reakcji i zdolność do koncentracji kierowcy zostaje zachowana przez dłuższy czas.

Pamiętaj: „komfort cieplny” uzyskuje się przy różnicy temperatur 6-8 °C pomiędzy temperaturą na zewnątrz pojazdu a temperaturą wewnątrz.

Dlaczego i skąd biorą się różnice cenowe w usługach związanych z serwisowaniem klimatyzacji ?

 • różny zakres przeglądu,
 • różne rozumienie słów „serwis” – „kontrola” – klimatyzacji.

Różnice w cenach oferowanego serwisu czy kontroli układu klimatyzacji wynikają z zakresu przeprowadzanych prac – czynności. Używane powszechnie określenia „serwis”, „kontrola”, „czyszczenie” lub „test” nie są jednoznacznie zdefiniowane. Dlatego w niektórych warsztatach nie wykonywany jest pełen zakres czynności przeglądowych, co skutkuje korzystniejszą ceną usługi. Porównywanie ofert (ceny usługi) można dokonać tylko wtedy, gdy zakres robót / czynności oraz liczba wymienionych części i „jakość” stosowanych komponentów jest identyczna.

dlaczego ?

Bo regularne serwisowanie klimatyzacji zapobiega uszkodzeniom i utrzymuje układ w stałej sprawności, co zapobiega kosztownym naprawom i zmniejsza zużycie paliwa ! – a także chroni warstwę ozonową naszej planety !

Jeszcze niedawno uważano, że układy klimatyzacji jako systemy zamknięte w ogóle nie wymagają obsługi. Z czasem zauważono jednak, że naturalny proces utraty czynnika w wielkim stopniu obniża zdolność do chłodzenia powietrza i może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie sprężarki. Podobnie zbyt duża zawartość wilgoci pociąga zagrożenia awarii lub trwałych uszkodzeń.

Nie wolno też zapomnieć o aspektach ekologicznych. Obecnie każdy już wie, że czynnik chłodniczy uciekający z nieszczelnego lub źle serwisowanego (zwiększone zużycie paliwa) układu klimatyzacji ma wpływ na powstanie „dziury” ozonowej i zwiększenie efektu cieplarnianego w atmosferze naszej planety.

Menu pionowe

Szukaj

Kategorie