Klimatyzacja samochodowa

Dlaczego układ klimatyzacji musi być serwisowany ?

 • ponieważ nawet ze szczelnego układu w naturalny sposób ubywa rocznie od 10-15 % czynnika chłodniczego,
 • ponieważ należy w ten sposób zagwarantować odpowiednie smarowanie kompresora (sprężarki),
 • ponieważ wilgoć w układzie może spowodować poważne uszkodzenia.

W ciągu jednego roku poprzez przewody i złącza układu ubywa od 10 do 15% czynnika. Oznacza to, że w sposób znaczący może spaść zdolność do schładzania wnętrza samochodu. Czynnik chłodniczy krążący w układzie klimatyzacji jest także nośnikiem oleju smarującego sprężarkę. Jeśli w układzie jest za mało czynnika do sprężarki dociera zbyt mało oleju. Może to doprowadzić do zatarcia sprężarki – w konsekwencji do konieczności jej wymiany.

Niedobór czynnika chłodzącego powoduje dodatkowe zużycie paliwa, ponieważ sprężarka musi pracować częściej i dłużej, żeby odpowiednio ochłodzić wnętrze. Ponadto czynnik chłodniczy i niektóre oleje absorbują wilgoć z otoczenia przez materiał, z którego wykonane są elastyczne przewody połączeniowe. Część wilgoci zatrzymuje i odfiltrowuje filtr osuszacz, ale jego możliwości saturacji wyczerpują się po 2-3 latach. Brak regularnej wymiany filtra, wysoka zawartość wody doprowadzić może do korozji elementów układu. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest przyspieszone zużycie i częste mechaniczne uszkodzenie podzespołów. Zawilgocony czynnik chłodniczy może spowodować ponadto zalodzenie zaworu rozprężnego, blokowanie działania klimatyzacji a w konsekwencji może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia skraplacza czy sprężarki.

Regularna wymiana filtra – osuszacza pozwoli uniknąć wysokich kosztów napraw.

Dlaczego corocznie należy przeprowadzić dezynfekcje przewodów nawiewu powietrza i parownika oraz dokonać okresowej wymiany filtra kabinowego?

 • ponieważ w układzie klimatyzacji rozwijają się grzyby, bakterie i roztocza,
 • ponieważ zabrudzony filtr kabinowy ogranicza lub w skrajnym przypadku zablokuje dopływ powietrza.

Parownik jest zamontowany pod deska rozdzielczą i zintegrowany z systemem wentylacji wnętrza pojazdu. Osadzająca się na jego powierzchni wilgoć ze schładzanego powietrza i brak światła stanowią idealne warunki do rozwoju bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów. Docierają one do parownika wraz z kurzem z zasysanego powietrza i osadzają na blaszkach radiatora parownika, skąd poprzez system wentylacji docierają do kabiny. U wielu ludzi grzyby i drobnoustroje powodują kichanie, łzawienie, kaszel lub inne dokuczliwe reakcje alergiczne. Gnijące w wilgoci mikroorganizmy wywołują niemiłą, stęchła woń.

Regularna wymiana filtra kabinowego jest niezbędna z uwagi na fakt osadzania na jego warstwie filtracyjnej zanieczyszczeń. Filtr kabinowy wykonany z materiału włóknistego o odpowiednio dobranej przepustowości powietrza musi w ciągu godziny zapewnić przepływ do 300 m3 powietrza i dlatego już po ok. 15 tyś km przebiegu filtr osiąga „punkt saturacyjny”, czyli zmniejszenie przepustowości o 75% w stosunku do nowego wkładu. Konsekwencja jest zablokowany dopływ powietrza z zewnątrz do kabiny pojazdu, ogromne przeciążenie silnika dmuchawy, a skrajnych przypadkach jego uszkodzenie. Zanieczyszczony filtr kabinowy to zaparowane szyby we wnętrzu pojazdui dodatkowo może być przyczyną przykrego zapachu w kabinie.

Dlaczego tylko dobrze konserwowane instalacje zapewniają korzyści pod względem bezpieczeństwa ?

 • ponieważ „komfort cieplny” wpływa na:
  • zdolność koncentracji,
  • szybkość zmęczenia przy upałach,
  • wydłużenie czasu reakcji.

Badania naukowe dowodzą, że wraz ze wzrostem temperatury obniża się zdolność koncentracji, a organizm ludzki szybciej się męczy. Jednocześnie wydłuża się czas reakcji. To z kolei podnosi ryzyko wypadku. Klimatyzacja w samochodzie schładza wnętrze do przyjemnej temperatury, osuszając jednocześnie powietrze. Dzięki temu szybkość reakcji i zdolność do koncentracji kierowcy zostaje zachowana przez dłuższy czas.

Pamiętaj: „komfort cieplny” uzyskuje się przy różnicy temperatur 6-8 °C pomiędzy temperaturą na zewnątrz pojazdu a temperaturą wewnątrz.

Dlaczego i skąd biorą się różnice cenowe w usługach związanych z serwisowaniem klimatyzacji ?

 • różny zakres przeglądu,
 • różne rozumienie słów „serwis” – „kontrola” – klimatyzacji.

Różnice w cenach oferowanego serwisu czy kontroli układu klimatyzacji wynikają z zakresu przeprowadzanych prac – czynności. Używane powszechnie określenia „serwis”, „kontrola”, „czyszczenie” lub „test” nie są jednoznacznie zdefiniowane. Dlatego w niektórych warsztatach nie wykonywany jest pełen zakres czynności przeglądowych, co skutkuje korzystniejszą ceną usługi. Porównywanie ofert (ceny usługi) można dokonać tylko wtedy, gdy zakres robót / czynności oraz liczba wymienionych części i „jakość” stosowanych komponentów jest identyczna.

dlaczego ?

Bo regularne serwisowanie klimatyzacji zapobiega uszkodzeniom i utrzymuje układ w stałej sprawności, co zapobiega kosztownym naprawom i zmniejsza zużycie paliwa ! – a także chroni warstwę ozonową naszej planety !

Jeszcze niedawno uważano, że układy klimatyzacji jako systemy zamknięte w ogóle nie wymagają obsługi. Z czasem zauważono jednak, że naturalny proces utraty czynnika w wielkim stopniu obniża zdolność do chłodzenia powietrza i może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie sprężarki. Podobnie zbyt duża zawartość wilgoci pociąga zagrożenia awarii lub trwałych uszkodzeń.

Nie wolno też zapomnieć o aspektach ekologicznych. Obecnie każdy już wie, że czynnik chłodniczy uciekający z nieszczelnego lub źle serwisowanego (zwiększone zużycie paliwa) układu klimatyzacji ma wpływ na powstanie „dziury” ozonowej i zwiększenie efektu cieplarnianego w atmosferze naszej planety.

Co możemy zaoferować?

Zajmujemy się sprzedażą, montażem oraz serwisem urządzeń chłodniczych, jak również klimatyzatorów.

Autoklimatyzacja oraz chłodnictwo transportowe nie mają przed nami żadnych tajemnic.

Kontakt

ul. Koszalińska 85
78-400 Szczecinek

tel.(0-94) 374 18 53
fax. (0-94) 371 45 08
kom. 606 878 124

awax.klima@poczta.fm

Przydatne linki

Strona Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji
Strona Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji