EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

OCENA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KLIMATYZACJI

Firma Awax sp.z o.o. wspólnie z Krajowym Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji zaprasza na szkolenie
w zakresie oceny efektywności energetycznej agregatów chłodniczych w systemach klimatyzacji o wydajności powyżej 12 KW.

Zgodnie z Ustawą energetyczną ocena efektywności energetycznej zainstalowanych w budynku urządzeń chłodniczych w klimatyzacji powyżej 12 KW
winna być wykonywania nie rzadziej niż raz na 5 lat.Protokół z badania umieszczony zostaje w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynku
na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Kontroli systemu systemu klimatyzacji w budynku może dokonywać osoba, która jest wpisana do właściwego wykazu w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Warunkiem wpisu jest złożenie wniosku przez osobę, która posiada: -uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub;- -kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Szkolenie organizowane przez firmę Awax obejmuje teoretyczne oraz praktyczne zagadnienia pozwalające na samodzielne wykonanie pomiarów oraz ich opracowanie i sporządzenie wymaganego protokołu.

Miejsce szkolenia:

Szczecinek ul.Koszalińska 85

Termin szkolenia 10-11 08.2020 r.

Koszt szkolenia

1450 zł netto plus 23% VAT
Wpłaty dokonywać na rachunek awax sp.z o.o.
70 1950 0001 2006 0430 6946 0002

Zgłoszenia proszę przesyłać na awax.klima@poczta.fm

Przed zgłoszeniem proszę o kontakt na tel .94 3741853 lub kom.606878124

Co możemy zaoferować?

Zajmujemy się sprzedażą, montażem oraz serwisem urządzeń chłodniczych, jak również klimatyzatorów.

Autoklimatyzacja oraz chłodnictwo transportowe nie mają przed nami żadnych tajemnic.

Kontakt

ul. Koszalińska 85
78-400 Szczecinek

tel.(0-94) 374 18 53
fax. (0-94) 371 45 08
kom. 606 878 124

awax.klima@poczta.fm

Przydatne linki

Strona Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji
Strona Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji