EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Firma Awax sp.z o.o. wspólnie z Krajowym Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji zaprasza na szkolenie
w zakresie oceny efektywności energetycznej agregatów chłodniczych w systemach klimatyzacji o wydajności powyżej 12 KW.

Zgodnie z Ustawą energetyczną ocena efektywności energetycznej zainstalowanych w budynku urządzeń chłodniczych w klimatyzacji powyżej 12 KW
winna być wykonywania nie rzadziej niż raz na 5 lat.Protokół z badania umieszczony zostaje w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynku
na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Kontroli systemu klimatyzacji w budynku może dokonywać osoba, która jest wpisana do właściwego wykazu w  centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Warunkiem wpisu jest złożenie wniosku przez osobę, która posiada:                                                                                                                                                                                                                                  -uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                               -kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Szkolenie organizowane przez firmę Awax obejmuje teoretyczne oraz praktyczne zagadnienia pozwalające na samodzielne wykonanie pomiarów oraz ich opracowanie

i sporządzenie wymaganego protokołu.

UWAGA: Osoby wykonujące w związku z przeprowadzaniem OEE prace określone w Ustawie o F-gazach mają obowiązek posiadać certyfikat personalny F-Gazy.

Miejsce szkolenia:

Szczecinek ul.Koszalińska 85


Termin szkolenia

07 wrzesień 2018 r.

Koszt szkolenia

950 zł netto plus 23% VAT tj. 1168,5 zł. brutto

Wpłata na awax sp.z o.o.

70 1950 0001 2006 0430 6946 0002

Zgłoszenia proszę przesyłać na awax.klima@poczta.fm

Przed zgłoszeniem proszę o kontakt na tel .94 3741753 lub kom.606878124

Menu pionowe

Szukaj

Kategorie