SZKOLENIE PRAKTYCZNE-KLIMATYZACJA

 SZKOLENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU MONTAŻU / SERWISU KLIMATYZATORÓW TYPU SPLIT

Rabat 10% dla osób,które uczestniczyły w szkoleniach F-gazy w firmie AWAX.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia LUTOWANIE TWARDE METODĄ 912 zgodnie z §27 Rozporządzenia MG z dn. 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).

1. ORGANIZATOR : „AWAX” Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek, ul. Koszalińska 85 NIP: 673 176 50 39 Nr wpisu : RIS 2.32/00123/2016 UDT FGAZ-S/27/0005/16

2. Termin szkolenia: 17-18 grudzień  2020 r.

3. Warunki uczestnictwa: ◙ zgłoszenie pisemne, ◙ wpłata opłaty 1 800,00 zł (netto) plus podatek VAT 23% na konto: Idea Bank 70195000012006043069460002, (do 3 dni przed terminem szkolenia)* * – organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników, ◙ ukończone 18 lat (pełnoletniość). 4. Szkolenie odbędzie się w obiektach „Awax” Sp. z o.o. w Szczecinku.

5. Kursant po zakończeniu szkolenia otrzyma „Branżowy Certyfikat „ ukończenia szkolenia wydany prze Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji.

6. Organizator szkolenia zapewnia: – materiały szkoleniowe i eksploatacyjne , – bar kawowy w trakcie trwania szkolenia oraz obiad w każdym dniu szkolenia.

Uwaga: noclegi i pozostałe wyżywienie kursant zapewnia sobie we własnym zakresie [ możemy pomóc w organizacji !].

7. Program szkolenia:

A . ZAJĘCIA TEORETYCZNE [3 godz.]

1. Czynniki chłodnicze 1.1 Właściwości i podział czynników 1.2 Schemat klasyfikacyjny i terminologiczny naturalnych i syntetycznych czynników chłodniczych 1.3 Właściwości fizyczne niektórych czynników chłodniczych 1.4 Zastosowanie czynników chłodniczych

B. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE [13 godz.] – z elementami teorii

1. Elementy instalacji klimatyzacyjnych, zasady dobrego montażu, odzysk czynnika chłodniczego 1.1 Montaż instalacji klimatyzacyjnej, 1.1.1 Ogólne zasady montażu, 1.1.2 Montaż skraplaczy, parowników i przewodów rurowych, 1.1.3 Test szczelności, 1.1.4 Suszenie instalacji, 1.1.5 Napełnienie czynnikiem, 1.1.6 Dodawanie oleju, 1.2 Uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego- typowe niedomagania urządzeń Klimatyzacyjnych, 1.3 Urządzenia do odzysku czynnika chłodniczego, 1.4 Omówienie i diagnoza błędów klimatyzatorów ( Lennox; Gree; Midea; Inwertor; Samsung; LG ), 1.5 Dobór odpowiedniego klimatyzatora do pomieszczenia.

2. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANE PRZY SERWISIE URZĄDZEŃ:

- wykonanie próby ciśnieniowej, – zastosowanie pompy próżniowej, stacji odzysku, pompy próżniowej, wagi pomiarowej, – kontrola szczelności wg. (WE) nr 1516/2007 wybór metody a) bezpośredniej, b) pośredniej, – podłączanie i odłączanie manometrów pomiarowych i przewodów przy minimalnym poziomie emisji, – opróżnianie i napełnianie butli z czynnikiem chłodniczym w fazie ciekłej lub gazowej, – zastosowanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego ( wybór metody odzysku), – uruchomienie i wyłączenie poszczególnych komponentów instalacji, sporządzenie raportu o ich stanie , – dokonanie oceny poprawności działania, wprowadzenie danych do dokumentacji (karty: ewidencja czynności wykonywanych przez certyfikowany personel , karta w CRO) urządzenia, – montaż jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej, – symulacja awarii urządzenia, – lutowanie twarde, – połączenia rozłączne.

Firma „Awax” Sp. z o.o. w Szczecinku ma wieloletnia praktykę (działamy w branży od 1985 r.) w realizacji montaży, napraw i konserwacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz prowadzeniu szkoleń. Wiedza i umiejętności wykładowców to suma doświadczenia z własnych realizacji firmy oraz prowadzonych od lat szkoleń. Zakres szkolenia i sposób jego prowadzenia opieramy na własny doświadczeniach praktycznych i wiedzy nabytej w procesie nauczania (szkolenia) już ponad tysiąca kursantów. Obecna inicjatywa jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu szkolenie zgłaszane przez wielu uczestników szkoleń f- gazowych.

kontakt tel/943741853, kom.606878124 , awax.klima@poczta.fm

Prezes Zarządu Spółki (-) Władysław Urbański

                                                                                                                                                                           

Co możemy zaoferować?

Zajmujemy się sprzedażą, montażem oraz serwisem urządzeń chłodniczych, jak również klimatyzatorów.

Autoklimatyzacja oraz chłodnictwo transportowe nie mają przed nami żadnych tajemnic.

Kontakt

ul. Koszalińska 85
78-400 Szczecinek

tel.(0-94) 374 18 53
fax. (0-94) 371 45 08
kom. 606 878 124

awax.klima@poczta.fm

Przydatne linki

Strona Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji
Strona Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji