SZKOLENIE PRAKTYCZNE – KLIMATYZACJA

SZKOLENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU MONTAŻU / SERWISU KLIMATYZATORÓW TYPU SPLIT

RABAT 15% dla osób ,które uczestniczyły w szkoleniach F-gazy w firmie AWAX

 
1. ORGANIZATOR : „AWAX” Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek, ul. Koszalińska 85 NIP: 673 176 50 39 Nr wpisu : RIS 2.32/00123/2016 UDT FGAZ-S/27/0005/16
2. Termin szkolenia: 25-26 lipiec 2019r. [czwartek/ piątek] od godz. 8.00
3. Warunki uczestnictwa: ◙ zgłoszenie pisemne, ◙ wpłata opłaty 1 800,00 zł (netto) plus podatek VAT 23% na konto: Idea Bank 70195000012006043069460002, (w terminie 5 dni przed terminem szkolenia)* * – organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników, ◙ ukończone 18 lat (pełnoletniość). 4. Szkolenie odbędzie się w obiektach „Awax” Sp. z o.o. w Szczecinku.
5. Kursant po zakończeniu szkolenia otrzyma „Branżowy Certyfikat „ ukończenia szkolenia wydany prze Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji.
6. Organizator szkolenia zapewnia: – materiały szkoleniowe i eksploatacyjne , – bar kawowy w trakcie trwania szkolenia oraz obiad w każdym dniu szkolenia.
Uwaga: noclegi i pozostałe wyżywienie kursant zapewnia sobie we własnym zakresie [ możemy pomóc w organizacji !].
7. Program szkolenia:
A . ZAJĘCIA TEORETYCZNE [3 godz.]
1. Czynniki chłodnicze 1.1 Właściwości i podział czynników 1.2 Schemat klasyfikacyjny i terminologiczny naturalnych i syntetycznych czynników chłodniczych 1.3 Właściwości fizyczne niektórych czynników chłodniczych 1.4 Zastosowanie czynników chłodniczych
B. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE [13 godz.] – z elementami teorii
1. Elementy instalacji klimatyzacyjnych, zasady dobrego montażu, odzysk czynnika chłodniczego 1.1 Montaż instalacji klimatyzacyjnej, 1.1.1 Ogólne zasady montażu, 1.1.2 Montaż skraplaczy, parowników i przewodów rurowych, 1.1.3 Test szczelności, 1.1.4 Suszenie instalacji, 1.1.5 Napełnienie czynnikiem, 1.1.6 Dodawanie oleju, 1.2 Uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego- typowe niedomagania urządzeń Klimatyzacyjnych, 1.3 Urządzenia do odzysku czynnika chłodniczego, 1.4 Omówienie i diagnoza błędów klimatyzatorów ( Lennox; Gree; Midea; Inwertor; Samsung; LG ), 1.5 Dobór odpowiedniego klimatyzatora do pomieszczenia.
2. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANE PRZY SERWISIE URZĄDZEŃ:
- wykonanie próby ciśnieniowej, – zastosowanie pompy próżniowej, stacji odzysku, pompy próżniowej, wagi pomiarowej, – kontrola szczelności wg. (WE) nr 1516/2007 wybór metody a) bezpośredniej, b) pośredniej, – podłączanie i odłączanie manometrów pomiarowych i przewodów przy minimalnym poziomie emisji, – opróżnianie i napełnianie butli z czynnikiem chłodniczym w fazie ciekłej lub gazowej, – zastosowanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego ( wybór metody odzysku), – uruchomienie i wyłączenie poszczególnych komponentów instalacji, sporządzenie raportu o ich stanie , – dokonanie oceny poprawności działania, wprowadzenie danych do dokumentacji (karty: ewidencja czynności wykonywanych przez certyfikowany personel , karta w CRO) urządzenia, – montaż jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej, – symulacja awarii urządzenia, – lutowanie twarde, – połączenia rozłączne.
Firma „Awax” Sp. z o.o. w Szczecinku ma wieloletnia praktykę (działamy w branży od 1985 r.) w realizacji montaży, napraw i konserwacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz prowadzeniu szkoleń. Wiedza i umiejętności wykładowców to suma doświadczenia z własnych realizacji firmy oraz prowadzonych od lat szkoleń. Zakres szkolenia i sposób jego prowadzenia opieramy na własny doświadczeniach praktycznych i wiedzy nabytej w procesie nauczania (szkolenia) już ponad tysiąca kursantów. Obecna inicjatywa jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu szkolenie zgłaszane przez wielu uczestników szkoleń f- gazowych.
kontakt tel/943741853, kom.606878124 , awax.klima@poczta.fm
Prezes Zarządu Spółki (-) Władysław Marcin Urbański

SERWIS CHŁODNICTWO i KLIMATYZACJA

Firma AWAX Sp.z o.o oferuje pełen zakres usług w zakresie sprzedaży,montażu i serwisu urządzeń chłodniczych,klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem certyfikaty natomiast kwalifikacje pracowników pozwalają na podjęcie się i profesjonalne wykonanie każdego zadania.

Serwisujemy m.in. urządzenia chłodnicze w dużych marketach jak Auchan oraz systemy klimatyzacji od najmniejszych splitów do agregatów wody lodowej.

W naszej ofercie znajduje się również serwis klimatyzacji w pojazdach silnikowych ,.

Działamy na rynku od 1985 roku,posiadamy najnowocześniejsze wyposażenie co umożliwia nam wykonywanie skomplikowanych zadań,w tym ekspertyz i audytów

instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Od 2016 roku posiadamy akredytację UDT do prowadzenia szkoleń w zakresie certyfikacji personalnych F-Gazy.

Wykonujemy również okresowe kontrole urzadzeń stosowanych w serwisach np. detektorów nieszczelności ,manometrów itp.

W swojej działalności przykładamy wielka wagę do ochrony środowiska,posiadamy procedury omożliwiajace prowadzenie prac na najwyższym poziomie.

Zapraszamy na ul Koszalińską 85 w Szczecinku od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Kontakt tel. 94 3741853  , kom. 606878124

 

Budynek

SZKOLENIA F-GAZY

PROMOCJA -865ZŁ.SZKOLENIE,300 ZŁ.EGZAMIN                                                                         Firma AWAX Sp.z o.o. prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów na uzyskanie certyfikatu personalnego dla osób zajmujących się serwisem urządzeń chłodniczych,klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz autoklimatyzacji.

Szkolenia prowadzone są w Grodzisku Mazowieckim ul.Żwirki i Wigury 6 oraz w Szczecinku ul.Koszalińska 85

Certyfikaty personelu wymagane są zgodnie z „USTAWĄ z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych”:

Przypominamy,że osoby serwisujące klimatyzację w niektórych pojazdach silnikowych mają obowiązek posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dotyczy to jednak jedynie pojazdów kategorii M1 oraz kategorii N1 o masie odniesienia nieprzekraczającej 1305 kg, przy czym przez masę odniesienia należy rozumieć masę własną pojazdu powiększoną o 100 kg. Wymienione kategorie określone są w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), a więc wymagania ustawy dotyczą pojazdów do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy (M1) oraz pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków i mających maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t (N1) ) i masę odniesienia nieprzekraczającą 1305 kg, za masę odniesienia należy rozumieć masę własną pojazdu powiększoną o 100 kg.

Osoby serwisujące inne pojazdy,np samochody ciężarowe,autobusy,maszyny rolnicze maja obowiązek posiadania pełnego certyfikatu F-Gazy.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń i egzaminów znajduja sie w zakładkach AC-szkolenia,oraz F-Gazy -szkolenia.

Szkolenia w AWAX ie

Z przyjemnością informuję,że w dniu 27.01 firma AWAX Sp.z o.o. została pozytywnie zweryfikowana przez UDT i uzyskała uprawnienia do przeprowadzania szkoleń zgodnie z art. 27 ust.1-3, ustawy dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz.881), o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,

Firma AWAX Sp.z o.o. została również jednostką prowadzącą szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych i uprawnioną do wydawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 307/2008, zwaną dalej jednostką wydającą zaświadczenia spełniającą wymagania określone w art. 37 ust. 2 ustawy dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz.881), o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Ponadto w dniu 28.01 Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji w Szczecinko uzyskało status jednostki oceniającej personel,a co za tym idzie nabyło prawo do przeprowadzania egzaminów dla osób ubiegających się o certyfikat dla personelu.

Zgodnie z art. 20 ww. ustawy personel powinien posiadać odpowiedni certyfikat dla personelu.

1. W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane, jeżeli wykonuje następujące czynności:

kontrolę szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, w hermetycznie zamkniętych systemach, które są jako takie oznakowane;
odzysk;
instalację (instalowanie);
konserwację lub serwisowanie,

o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 303/2008”.

Nowość! Obsługa samochodów z czynnikiem 1234 yf

Serwisujemy także samochody z czynnikiem chłodniczym 1234 yf. Serdecznie zapraszamy na przegląd klimatyzacji!

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty!

11136170_933759280008231_3807605145310265531_o (Kopiowanie)

Dni otwarte

Zapraszamy na dni otwarte 25 maja 2013 r. Darmowe sprawdzenie poprawności działania Twojej auto – klimatyzacji, sprawdzenie szczelności układu. Ponadto doradzimy jak dbać o klimatyzacje w Twoim samochodzie. Przyjedz i dowiedz się więcej. Zapraszamy od 9:00 do 14:00!!!

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5.10.2012 r. firma AWAX Sp. z o.o. w Szczecinku została wpisana na listę Ministra Gospodarki podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szkoleń oraz egzaminów w zakresie substancji kontrolowanych – świadectwa kwalifikacji – zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. O substancjach zubażających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263 ze zm.)

Link do strony Ministerstwa Gospodarki

Drodzy klienci!

Lato już za nami, a zima coraz bliżej… Warto więc pomyśleć o ogrzewaniu postojowym w naszych pojazdach.

Firma AWAx zajmuje się przeglądami, naprawami, serwisem oraz montażem ogrzewania postojowego marki WEBASTO.

Zapraszamy!

Promocja!!!

Już teraz napełnienie układu klimatyzacji samochodowej z automatu tylko 123zł!!!

Kasowanie błędów przy pomocy urządzenia diagnostycznego BOSCH KTS 200 jedyne 50zł! Dodatkowo, jeżeli wykonasz u nas napełnienie układu metodą tradycyjną, kasowanie błędów i ozonowanie wykonamy gratis!

Co możemy zaoferować?

Zajmujemy się sprzedażą, montażem oraz serwisem urządzeń chłodniczych, jak również klimatyzatorów.

Autoklimatyzacja oraz chłodnictwo transportowe nie mają przed nami żadnych tajemnic.

Kontakt

ul. Koszalińska 85
78-400 Szczecinek

tel.(0-94) 374 18 53
fax. (0-94) 371 45 08
kom. 606 878 124

awax.klima@poczta.fm

Przydatne linki

Strona Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji
Strona Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji